Organizacja pracy w gabinecie ABRAFED

Organizacja pracy w gabinecie ABRAFED jest na wysokim poziomie, dokładnie dopasowana doindywidualnych potrzeb pacjentów. Leczenie i rehabilitacja wad kręgosłupa odbywasię 7 dni w tygodniu w charakterze pojedynczych zabiegów jak i turnusówrehabilitacyjnych. Terapia każdego pacjenta trwa ok. dwóch godzin, podczasktórych przechodzi on przez wszystkie trzy etapy terapii metodą FED. Dodatkowow ośrodku ABRAFED stosuje się Kinesiology Taping. Wspomniana metodastanowi czwarty, dodatkowy etap terapii, który jednocześnie jest standardowymelementem rehabilitacji każdego pacjenta gabinetu.

Terapia

Pierwszymelementem terapii jest zabieg elektrostymulacji osłabionych mięśniprzykręgosłupowych leżących po stronie wypukłości łuku skrzywienia. W tym celustosuje się rosyjską stymulację, a dokładnie trening mięśniowy  zwiększający siłę mięśniową. Opcjonalniewykorzystuje się elektrostymulację prądami o impulsach prostokątnych. Dlazmniejszenia napięcia i poprawy elastyczności mięśni przykurczonych postronie wklęsłości łuku stosuje się ciepłolecznictwo z wykorzystaniemlampy sollux. Zarówno elektrostymulacja jak i przegrzanie tkanek lampąsollux odbywają się w jednakowym czasie, zwiększając dzięki temu efektzabiegu, który stanowi jedynie przygotowanie pacjenta do głównej częściterapii, którą stanowi terapia w urządzeniu FED.
Kolejnymi jednocześnie najważniejszym etapem jest uciskanie patologicznych łuków wurządzeniu FED. W każdym przypadku ustawienie pacjenta w maszynie jest szczegółowodopasowywane i zindywidualizowane. W przypadku skolioz dwułukowych, na początkuterapii uciskane są naprzemiennie oba łuki. Po wyjściu z urządzenia prowadzonejest dokładne monitorowanie uzyskanej korekcji. Tego typu strategia umożliwiaznalezienie najbardziej efektywnego ustawienia w urządzeniu, co bezpośrednioprzekłada się na szybszą korekcję skoliozy.

Dodatkowymelementem wykorzystywanym w gabinecie ABRAFED jest pas, który służy do stabilizacjii hamowania efektów kompensacyjnych zachodzących w trakcie trwania zabiegu,które mogą pogłębiać drugi, nieuciskany łuk.  Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy uciskaniu poddawanyjest dolny łuk. Należy również wspomnieć o tym, że dzięki zastosowaniu w terapiipasa stabilizującego możliwa jest terapia na oba łuki skoliozy jednocześnie.Wykorzystanie pasa stabilizującego podczas terapii w gabinecie ABRAFED jeststosowane dzięki doświadczeniu i uprzejmości ośrodka SOMEWAY w Płocku.
Przedostatnim przystankiem pacjentów leczących się w gabinecie ABRAFED są ćwiczenia zgodne z zasadami kinezyterapii analitycznej metody FED w połączeniu z torowaniem układu oddechowego oraz ćwiczenia asymetryczne zgodne z wzorcami metody PNF. Pacjenci ćwiczą pod stałą kontrolą fizjoterapeuty, dzięki czemu zachowana jest prawidłowa pozycja oraz dokładne wykonywanie ruchów przez ćwiczącego. Dodatkowym atutem w naszym gabinecie jest zastosowanie różnorodnego sprzętu Thera-Band, co jest zaletą naszego ośrodka, dając pacjentom szerszy wachlarz ćwiczeń, co w dużej mierze sprzyja atrakcyjności terapii i szybszej korekcji wad kręgosłupa. Fizjoterapeuci z ABRAFED duży nacisk kładą również na likwidowanie nawyków przyjmowania niepoprawnej postawy ciała oraz na naukę jej poprawnego przyjmowania i ustawiania.
Ostatnim etapem leczenia skolioz i innych wad kręgosłupa, prowadzonych w ośrodku ABRAFED jest korygowanie i stabilizowanie za pomocą plastrów K-Active w oparciu o metodę Kinesiology Taping. Jak już wcześniej wspomniano, stosowane są różnorodne aplikacje, które są dopasowywane indywidualnie dla każdego pacjenta. To dopasowanie tej  najlepszej aplikacji odbywa się na drodze obserwacji tj. korekcji wizualnej i odczuć osobistych pacjentów.
Copyright © Abra-fed
Ważne: Użytkowanie serwisu www oznacza zgodę na wykorzystywanie plików "Cookies". Szczegółowe informacje w Polityka plików "Cookies".