Wyniki naszej pracy

Studium przypadku

 • Pacjent w wieku 12 lat
 • RTG z dnia 30. 12. 2011
 • King Moe II, Risser II
 • Th5 - Th11 = 42°
 • Th12 - L4 = 28°
Pacjent rozpoczął terapię w marcu 2012 roku. Początkowo podczas terapii w urządzeniu FED uciskom poddawano naprzemiennie oba łuki. Jednak po pewnym czasie u chłopca skupiono się jedynie na łuku górnym przy mocnym ustabilizowaniu łuku dolnego. Średnia wartość siły nacisku ramienia w  maszynie FED mieści się w przedziale 40 – 50 kg. Czas trwania zabiegu zawsze wynosił 30 minut przy czasie ucisku 30 sekund i czasie przerwy od 15 do 10 sekund. Pacjent był poddawany terapii trzy razy w tygodniu. Poniżej przedstawiono zdjęcie RTG tego samego chłopca po 5 miesiącach terapii w gabinecie ABRAFED.
 
Zdjęcie RTG zostało wykonane 17. 08. 2012, po pięciu miesiącach terapii w ośrodku ABRAFED. King Moe oraz Risser bez zmian. W przypadku górnego łuku skrzywienia korekcja poprawiła się o 14° i wynosi 28°, natomiast dla łuku dolnego o 12° i wynosi 16°. Z kolei rotacja kręgu L3 zmniejszyła się 2°, a kręgu Th9 o 1,5°. Badanie wykonano rotacji kręgów wykonano za pomocą skoliometru.

Stadium przypadku

 • Pacjentka w wieku 12 lat
 • RTG z dnia 10. 08. 2010
 • King Moe I, Risser II
 • Th5 - Th11 = 25°
  Th12 - L4 = 30°
Pacjentka rozpoczęła terapię w ABRAFED w styczniu 2012 roku. Jednak z wywiadu wynikło ze wcześniej była poddawana terapii wg metody FED w Żorach i Płocku (ok. 2 miesięcy terapii). Początkowo uciskane były oba łuki naprzemiennie w tym łuk górny z  pasem stabilizującym. Jednak po pewnym czasie uciskano tylko łuk górny z mocną stabilizacją na łuk dolny tak, aby korekcji ulegały oba łuki. Średnia wartość siły nacisku wyniosła 40-50 kg. Czas trwania zabiegu wynosił 30 minut przy czasie nacisku 30 sekund oraz czasie przerwy od 15 do 10 sekund. Kolejne zdjęcie RTG wykonano po ok. 4 miesiącach terapii metoda FED, codziennie po jednym razie.
 
Zdjęcie RTG zostało wykonane 21. 02. 2012 roku po około czterech miesiącach terapii w ośrodkach FED, w tym intensywnej terapii w gabinecie  ABRAFED. Łuk górny zmniejszył się o 9° i wynosił 16°, natomiast łuk dolny o 10° i jego wartość wynosiła 20°. Rotacja kręgu Th9 zmalała o 2°, a rotacja kręgu L2 o 3°. Badanie rotacji kręgów wykonano za pomocą skoliometru.
Copyright © Abra-fed
Ważne: Użytkowanie serwisu www oznacza zgodę na wykorzystywanie plików "Cookies". Szczegółowe informacje w Polityka plików "Cookies".